Blackberry picking

autumnal walk (17) autumnal walk (16)

Who else is getting excited about chilly autumnal nights and warm, woolly socks? Friday night out? How about Friday night in, a cup of hot tea and a room full of cinnamon aroma? (Cinnamon buns rule!) It’s sad to see the summer go, but there are still some warm and sunny days to enjoy! Last week we put comfy shoes on and went for a gorgeous walk. Stunning light, leaves turning red, blackberries basking in the sun…I will miss you summer!


Kto jeszcze cieszy się prospektem chłonych nocy i ciepłych, wełnianych skarpet? Piątkowy wieczór na mieście? A może piątkowy wieczór w domu, z kubkiem ciepłej herbaty i pokojem wypełnionym cynamonem? (Bułki z cynamonem rządzą!) Szkoda, że lato już odchodzi, ale nadaj zdarzają się ciepłe, słoneczne dni! W zeszły weekend nałożyliśmy wygodne buty i udaliśmy się na spacer. Piękne światło, czerwone liście, jeżyny  kąpiące się w słońcu…Lato- będziemy za tobą tęsknić! (more…)

Banana, peanut butter and vanilla ice cream smoothie

peanut butter ice cream banana smoothie (7) peanut butter ice cream banana smoothie (4)

Have you noticed the leaves turning gold? And warm orange? And crimson red? The nights are getting chilly, the mornings are misty…Today I am presenting a smoothie that has got autumn written all over it. It has got all the warm vibes about it- smooth peanut butter, vanilla ice cream with Madagascan vanilla, ripe bananas, crushed hazelnuts. So delicious!


Czy zauważyliście, że liście zamieniają się w złoto? I ciepłą pomarańczę? I krwisty czerwony? Noce stają się chłodniejsze, poranki mgliste…Dzisiaj przedstawiam smoothie, które jest wcieleniem jesieni. Masło orzechowe, lody waniliowe z wanilią z Madagaskaru, dojrzałe banany, orzechy laskowe. Pyszne!  (more…)

Yoghurt cheesecakes with saffron and blueberries

mini yoghurt cheesecakes with saffron (3) mini yoghurt cheesecakes with saffron (2)

Light, delicious and healthy- a simple dessert you can prepare on a Saturday night, pop it into the fridge overnight and guess what? These mini yoghurt cheesecakes can be enjoyed as a Sunday pudding after your Sunday roast or…as your breakfast. Porridge oats, yoghurt, blueberries? That sounds like a perfect recipe for your most important meal of the day.


Lekki, pyszny i zdrowy- prosty deser, który możesz przygotować w sobotnie popołudnie, wstawić do lodówki na noc i, zgadnij? Te miniaturowe jogurtowe serniczki są perfekcyjne jako deser po niedzielnym obiedzie lub…jako śniadanie. Płatki owsiane, jogurt, jagody? Brzmi to jak idealny przepis na najważniejszy posiłek dnia.  (more…)

Pasta with spaghetti pumpkin and asparagus

pasta with spaghetti pumpkin and asparagus (5) pasta with spaghetti pumpkin and asparagus (6)

Officially autumn is not here yet. Put your hand, however, if you have already digged out some warmer clothes from the bottom of your wardrobe. I know, I know…sad to see the summer go but autumn can offer so much too! Those cozy nights in, endless cups of hot tea, the rainy mornings as an excuse not to go for that run…and my absolute favourite- pumpkins! In any way, shape or form! A spaghetti pumpkin looks like a piece of sunshine. Add asparagus and some mozzarella cheese and you’ve got perfect autumnal lunch!


Oficjalnie jesień jeszcze do nas nie zawitała. Ręka do góry, jeśli wykopaliście cieplejsze ubrania z Waszej szafy. Wiem, wiem…szkoda, że lato już odchodzi, ale jesień też ma dużo do zaoferowania! Przytulne wieczory, niekończące się kubki z gorącą herbatą, deszczowe poranki, które są perfekcyjną wymówką, aby odpuścić sobie poranne bieganie…i mój absolutny przebój- dynie! W każdej formie i postaci! Żółta dynia wygląda jak kawałek słońca. Dodaj szparagi i ser mozzarella i perfekcyjny jesienny lunch jest gotowy! (more…)

Rye pancakes with strawberry and date sauce

rye pancakes with strawberry and dates sauce (7) rye pancakes with strawberry and dates sauce (3)A happy family. Breakfast time. Everybody is sitting at the table, smiling. There are cups of freshly brewed tea and coffee, freshly squeezed orange juice. Porridge, toasts, pancakes. Surely. Things like that happen only in films. I don’t know about you, but I’m not a morning person and my weekday breakfast is usually hectic. Grab a bite to eat, drink a cup of green tea. Weekends are a little bit different, more relaxed. One Sunday I even prepared some buttermilk pancakes with sweet strawberry and date sauce.


Szczęśliwa rodzina. Śniadanie. Wszyscy siedzą przy stole, uśmiechy na twarzy. Kubki ze świeżo zaparzoną kawą, herbatą, świeżo wyciśnięty sok. Owsianka, tosty, naleśniki. Z pewnością. Takie rzeczy zdarzają się tylko w filmach. Nie wiem jak wyglądają Wasze poranki, ale ja nie jestem rannym ptaszkiem i moje śniadania są zazwyczaj chaotyczne. Coś do jedzenia, kubek zielonej herbaty. Weekendy są inne, bardziej wyluzowane. W niedzielę przygotowałam naleśniki z maślanką i sosem truskawkowo- daktylowym. (more…)

Quick and simple desserts with chia seeds

chia pudding with fresh fruit (1) chia pudding with fresh fruit (3)

Can you believe that August is almost over?! Me neither! And that comes from somebody who gets 6 weeks of holidays in summer! Getting up early in September might be a little bit painful, keeping my eyes open during my commute might be a little bit difficult, making sure I put a slice of bread in a toaster, not a dishwasher, might be a bit challenging…These mini chia puddings can form part of your super quick and healthy breakfast or be enjoyed as a dessert. Let’s chia chia chia!


Nie mogę uwierzyć, że to już końcówka sierpnia! I mówi to ktoś, kto ma zapewnione 6 tygodni urlopu podczas lata! Ranne wstawanie we wrześniu może być odrobinę bolesne, utrzymanie otwartych gałek ocznych podczas drogi do pracy może być odrobinę trudne, włożenie chleba do tostera zamiast do zmywarki może być wyzwaniem…Miniaturowe desery z nasionami chia mogą być częścią super szybkiego i zdrowego śniadania lub małą słodkością po obiedzie. Czy ktoś ma ochotę na chia chia chia? (more…)

Homemade Nakd bars

homemade nakd bars (6) homemade nakd bars (11)

My latest obsession? Recreating things. Recreating edible things at home. Still need more clue? Ok. I will see something (a bottle of juice, fruit bars, a cake) in a shop, I will buy it (or simply take a picture of the ingredients) and I will try to recreate it at home. Can you spot the challenge in all of that? Yup. I have got a list of products needed, however the recipe is up to me. Sometimes it’s straight easy, sometimes I have to improvise and use my imagination to the full. Today, I want to share several steps for a copy cat recipe of Nakd Bars. They are healthy, vegan and delicious. So are mine.


Moja obsesja ostatnich dni? Odtwarzanie rzeczy. Odtwarzanie jadalnych rzeczy w domu. Nadal potrzebujecie więcej wskazówek? Ok. Zobaczę coś w sklepie (butelkę soku, owocowe batoniki, ciasto), kupuję produkt (lub po prostu robię zdjęcie listy składników) i próbuję odtworzyć ten produkt w domu. Czy zauważyliście wyzwanie? Tak. Mam listę składników, jednak przepis jest w mojej głowie. Czasami jest to dość proste, czasami muszę improwizować i polegać na mojej wyobraźni. Dzisiaj chcę się z Wami podzielić przepisem na Nakd Bars. Są zdrowe, wegańskie, i pyszne. Takie też są moje. (more…)

Rye bread with courgettes and hazelnuts

rye bread with courgettes and hazelnuts (7) rye bread with courgettes and hazelnuts (8)

‘Do you eat bread? I’m not talking to you.’ The evil and life threatening disease- carbohydrates in the form of a loaf of bread. Rubbish. Say whatever, do whatever. Bread is a staple in a diet of those human beings who experience any emotions. Getting on my bike during late summer evenings, racing to the local bakery, holding a delicious, warm, fragrant loaf of bread. Melting butter, freshly made strawberry jam…just a plain piece of bread. Childhood.

‘Jesz chleb? Nie rozmawiam z Tobą.’ Zło wcielone i życiu zagrażająca choroba- węglowodany w postaci chleba. Bzdura. Mówcie co chcecie, róbcie co chcecie. Chleb jest podstawą diety wśród stworzeń ludzkich, które mają jakieś uczucia. Wskoczyć na rower podczas późnych, letnich wieczorów, pędzić do lokalnej piekarni, trzymać w rękach pyszny, ciepły, pachnący bochenek chleba. Rozpuszczające się masło, świeży dżem z truskawek…lub po prostu zwykła kromka chleba. Dzieciństwo. (more…)

Let’s try vegan: blueberry and nut cupcakes

vegan cupcakes with cashenuts and blueberries (9) vegan cupcakes with cashenuts and blueberries (5)

I do admire people who are vegetarian. Even more those who are vegan. One thing is making a conscious choice not to feast on another living being, but the effort and motivation to stick to pure, raw vegan food is something else. I know that if I tell myself not to eat chocolate for 1 day, then the inner me wants to do nothing else but stick my teeth into the biggest chocolate bar there is! Cravings are powerful forces! I know for sure that it would test my strong (or maybe not so strong) will not to eat food that has anything to do with animals. Saying that, I have to admit that I do try to eat reasonably and responsibly. Today I’m giving you delicious, easy and vegan blueberry and nut cupcakes.


Podziwiam tych, którzy decydują się zostać wegeterianami. Nawet więcej tych, którzy sa weganami. Jedną rzeczą jest  świadomy wybór, aby nie ucztować na innym żywym organiźmie, ale wysiłek i motywacja, aby jeść czyste, wegańskie jedzienie to coś innego. Wiem, że jeśli wyznaczę sobie cel inikania czekolady przez jeden dzień, to moje wewnętrzne ‘ja’ marzy o zatopieniu zębów w największej tabliczce czekolady na ziemi! Zachcianki to naprawdę potężna moc! Wiem na 100%, że byłby to wielki test dla mojej mocnej (albo wcale i nie tak mocnej) woli, aby nie jeść żywności pochodzenia zwierzęcego. Staram się jednak jeść odpowiedzialnie i rozważnie. Dzisiaj więc zapraszam na pyszne, łatwe i wegańskie babeczki z orzechami i jagodami. (more…)

Small changes: tomato sauce with mushrooms and courgettes

tomato sauce with mushrooms  (10) tomato sauce with mushrooms  (9)

I do try. Sometimes very hard. Sometimes it comes effortlessly. Sometimes it just does not work. So overall I guess I could call it ‘balanced’. Diet that is. I’m not sure about you but there seems to be a little (!) bit of a craziness going round when healthy lifestyle, that includes eating, is concerned. One day I read about healthy seeds that are miracle sent from above, the very next day I read a lengthy article outlining the evilness of this food, one minute an exercise is great for your body, the next they tell you to stop it unless you’ve got a death wish!


Staram się. Czasami nawet bardzo. Czasami przychodzi mi to łatwo. Czasami po prostu nie wychodzi. Mogę podsumować ją jako zbilansowaną. Mam na myśli dietę. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ostatnio nastąpiła mała (!) eksplozja trendów dotyczących zdrowego stylu życia, włączając w to odżywianie. Jednego dnia czytam o ziarnach, które są cudem zesłanym, następnego dnia czytam obszerny artykuł na temat diabolicznych właściwości tego zielska, jednej minuty jakieś ćwiczenie jest zbawienne dla Twojego ciała, następnej musisz go zaprzestać chyba, że chcesz wydać na siebie życzenie śmierci. (more…)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...