Rainbow cake: simple yet effective

rainbow cake (10)
Life is not about rainbows and unicorns. Well…If you can find somebody who can fetch you a unicorn, then you’re in for a treat! What a better way to achieve a complete and utter state of happiness than a magnificent rainbow cake. It does look pretty spectacular but it’s equally easy to make. It is a bit time consuming (especially if you have got only one cake tin and it needs to be used 6 times) but it is a great way to add some colour to a rainy Sunday!

Życie to nie tęcze i jednorożce. No cóż…jeśli znajdziecie kogoś, kto złapie specjalnie dla Was to cudowne stworzenie, to jesteście już tylko jeden krok od cudownego stanu szczęścia- fantastyczny tęczowy tort. Wygląda naprawdę bajecznie, ale tak naprawdę jest prosty do przygotowania. Zajmuje trochę czasu (szczególnie jeśli macie tylko jedną foremkę, a musicie upiec sześć ciast), ale nie ma lepszego sposobu na dodanie trochę koloru do deszczowej niedzieli!
rainbow cake (1)Sponge cake
*200g sugar
*200g unsalted butter
*4 large eggs
*200g flour
*2 teaspoon of baking powder
*6 different food dyes
1. Beat the sugar and butter with an electric whisk until pale.
2. In a separate bowl, lightly beat the eggs and then slowly add the beaten eggs to the sugar and butter mixture- mix it all.
3. Add the flour and baking powder and combine it well.
4. Divide the batter into two equal parts. Add 2 different food dye into each one and mix well.
5. Heat the oven to 160 degrees. Grease a 20 cm cake tin with butter.
6. Transfer the batter into 2 tins and bake for about 20 minutes. Let them cool down for about 10 minutes and then take the cakes out of the tins.
7. Repeat the process twice till you end up with 6 colourful cakes.

rainbow cake (5)

Ciasto
*200g cukru
*200g niesolonego masła
*4 duże jajka
*200g mąki
*2 łyżeczki proszku do pieczenia
*6 różnych barwników do jedzenia
1. Utrzyj cukier i jajka używając elektrycznego miksera aż masa będzie puszysta.
2. W oddzielnej misce, delikatnie rozbij jajka i powoli dodaj je do masy z cukru i masła- dobrze wymieszaj.
3. Dodaj mąkę i proszek do pieczenia i dobrze wymieszaj.
4. Podziel masę na dwie równe części. Do każdej z nich dodaj innego koloru barwnik i dobrze wymieszaj.
5. Rozgrzej piekarnik do 160 stopni. Wysmaruj 20 cm foremki masłem.
6. Przełóż masę do dwóch foremek i piecz przez około 20 minut. Ostudź ciasta przez 10 minut a następnie wyjmij je z foremek.
7. Powtórz proces dwa razy, aż otrzymasz 6 kolorowych ciast.

rainbow cake (4)

Following this recipe you will have enough frosting to cover each cake with a thin layer of it. If you’d like to use a thicker layer, double all the ingredients.
Frosting
*150g sugar
*50ml water
*3 egg whites
*250g unsalted butter
1. Put 100g sugar and the water into a small pan. Leave it on medium heat till the sugar dissolves. Do not stir.
2. In a separate bowl whisk  the egg whites. Slowly add the remaining sugar.
3. Take the syrup off the heat and gently add it to the whites. Mix it well till the whites are completely cool.
4. Add the butter in small chunks and mix it till you achieve frosting of spreadable consistency.

rainbow cake (6)

Jest to przepis na przygotowanie wystarczająco dużo lukru, aby pokryć nim każdy placek cienką warstwą. Jeśli chcesz użyć grubszej warstwy, podwój ilość każdego  składnika.
Lukier
*150g cukru
*50ml wody
*3 białka
*250g niesolonego masła
1. Przełóż 100g cukru i wodę do garnka. Pozostaw na średnim ogniu aż cukier się rozpuści. Nie mieszaj.
2. W osobnej misce za pomocą miksera ubij białka. Powoli dodaj pozostały cukier.
3. Zdejmij syrop z ognia i powoli dodaj do białek. Mieszaj aż masa będzie całkowicie ostudzona.
4. Dodaj masło w małych kawałkach i mieszaj do czasu aż otrzymasz masę o konsystencji masła.

rainbow cake (10) rainbow cake (7)

One day in London: photo diary

london (16)A couple of weeks ago I shared with you a wanderlust list for this year (5 places to visit in 2015) and having just come back from London, I can tick one of the places off the list.  It was only one day in the capital city plus it was pretty cold and windy (those northern winds that the weather man had to mention every time I watched the weather forecast on Friday!) but hey, London can never disappoint you! Especially when you wake up on a Saturday morning, only to discover that next door to the hotel, there is a Comicon convention!

 Kilka tygodni temu podzieliłam się z Wami listą podóży na ten rok (5 places to visit in 2015); mogę odhaczyć jedno z tych miejsc- Londyn. To tylko jeden dzień w  zimnej i wietrznej stolicy (pan od prognozy pogody wspominał o tych północnych wiatrach kilka razy!), ale Londyn nigdy nie rozczarowuje! Szczególnie, kiedy budzisz się w sobotni poranek a Comicon ma miejsce tuż obok hotelu!
london (17)

london (12) london (15)

We followed the touristy paths and visited the main attractions that any respected tourist would. The only difference- we took all our pictures using the phones and therefore felt ashamed standing next to some of the keen photographers with cameras bigger and heavier than my handbag! Enjoy!

 Ruszyliśmy turystycznym szlakiem i odwiedziliśmy główne atrakcje jak każdy szanujący się turysta. Jedyna różnica- wszystkie zdjęcia wykonaliśmy naszymi telefonami i czułam się dość zażenowana stojąc obok zapalonych fotografów, których aparaty były większe i cięższe niż moja torebka!

london (2) london (11) london (13) london (6) london (7) london (9) london (8) london (3)london (5)

Delicious and refreshing tea

flavoured tea (5)Ah, England! Will I ever get used to the fact that when somebody offers me tea, I need to know I will be served a cup of brew with milk? It seems that tea without milk is not an option. Let’s rebel!

Ah, Anglia! Czy kiedykolwiek przyzwyczaję się do tego, że jeśli ktoś oferuje mi kubek herbaty to zawsze będzie ona podana z mlekiem? Wygląda na to, że herbata bez mleka nie jest opcją. A ja się zbuntuję!

flavoured tea (1) flavoured tea (2)

It was 16 degrees yesterday but don’t be tricked and fooled by the March sunshine. What’s better than a jug of tea with slices of mandarin, lemon and lime mixed with delicious honey and mint leaves? Ha! Nothing!

Chociaż wczoraj termometry wskazywały 16 stopni, nie dajcie się nabrać marcowemu słońcu. Czy jest coś lepszego niż dzbanek gorącej herbaty z plasterkami mandarynki, cytryny, lemonki, pysznym miodem i liśćmi mięty? Ha! Nie ma nic lepszego!

flavoured tea (8) flavoured tea (6)

Ingredients:
*tea bags
*mandarin
*lemon
*lime
*honey
*cloves
*mint leaves
Brew a jug of tea and add honey- as much as you want! Slice mandarin, lemon and lime and add 2 slices of each fruit. Pop a couple of cloves and mint leaves to taste. Enjoy your spring afternoon!

flavoured tea (4)

flavoured tea (7)

Składniki:
*herbata
*mandarynka
*lemonka
*cytryna
*miód
*goździki
*liście mięty
Zaparz dzbanek herbaty i dodaj miód- tyle ile chcesz! Pokrój mandarynkę, cytrynę i limonkę i dodaj po dwa plastry każdego owocu. Dodaj goździki i liście mięty do smaku. Miłego wiosennego popołudnia!

flavoured tea (3)

Quick and easy: egg and avocado breakfast

egg and avocado breakfast (7)There is no point  denying it- avocadoes are super healthy. They are great for your heart, skin, weight lost. Full of antioxidants, vitamin E, K, C. There’s also no point denying it- I cannot stand the taste of avocadoes. I’ve managed to come up with a recipe that disguises the taste (or lack of taste) of avocadoes: a super easy and quick breakfast idea.

 Nie będę zaprzeczać- awokado jest super zdrowe. Dobre dla serca, skóry, utraty wagi. Pełne antyoksydantów, witaminy E, K, C. Nie ma też sensu zaprzeczać- nie mogę znieść smaku awokado (lub raczej jego braku). Ten przepis pozwala zamaskować te braki- super łatwe i szybkie śniadanie.

egg and avocado breakfast (2) egg and avocado breakfast (4)

Ingredients:
*1 avocado
*1 egg
*pinch of salt and pepper
*parmesan cheese
Simply, cut an avocado in half and remove the stone. Break an egg and separate the yolk and white. Place the yolk into the avocado, sprinkle with some pepper and salt. Pop it into the oven  (180 degrees) for about 20 minutes.  Add some cheese. And a little bit more. Oh, come. Just a little bit more! Enjoy!

 Składniki:
*1 awocado
*1jajko
*sól, pieprz
*parmezan
Przekrój awokado na pół i usuń pestkę. Rozbij jajko i oddziel żółtko od białka. Przełóż żółtko do awokado i dodaj pieprz i sól do smaku. Wstaw do piekarnika (180 stopni) na około 20 minut. Dodaj trochę sera. I jeszcze trochę. No dalej, i jeszcze trochę.

egg and avocado breakfast (6) egg and avocado breakfast (7) egg and avocado breakfast (8)

5 places to visit in 2015

where to go in 2015Having just come back from Poland, I am already planning our next adventure. Working at school makes it almost impossible not to plan ahead. Knowing exactly when the holidays are and for how long, I always keep my diary on the desk, a map of the world on the wall and my head full of potential destinations to explore. Today I’m going to share with you my realistic list (don’t even get me started on ‘what if…?’ lists) of places where we’ll be able to set feet on.

Niedawno wróciliśmy z Polski, a ja już planuję kolejną przygodę. Praca w szkole oznacza, że niemożliwe jest nie planowanie wakacji. Wiedząc dokładnie kiedy wypadają dni wolne i na jak długo mogę wyjechać, sprawia, że na biurku zawsze leży otwarty kalendarz, a mapa świata na ścianie zachęca do planowania. Dzisiaj przestawiam realistyczną listę miejsc, które zamierzamy odwiedzić w tym roku.
london
1. London, UK
Ha! I’ve lived in the UK for over 6 years and I have to admit it- I’ve only been to London once and it was a flying visit. Yes, I saw all the famous landmarks and admired some beautiful spots of the capital city but now it all seems like a blur. It was indeed a very crazy day! March seems like a good idea to recreate the madness of speedy tourism.

 Ha! Mieszkam w UK już ponad 6 lat i muszę przyznać to otwarcie- byłam w Londynie tylko raz i była to naprawdę szybka wizyta. Tak, zobaczyłam wszystkie znane miejsca i mogłam podziwiać piękne zakątki stolicy, ale z perspektywy czasu wszystko wydaje się jednym wielkim pogmatwaniem miejsc. Marzec wydaje się być dobrym miesiącem, aby odtworzyć tę goraczkę zwiedzania.

barcelona

2. Barcelona, Spain
I’ve been planning this trip for a while (ok, thinking about it); having checked the weather forecast for Barcelona for this weekend (22 degrees, twenty two!), I almost bought the tickets! I think I might just check my diary once more and buy two tickets to sunny happiness!

Zaczęłam planować tę wycieczkę już jakiś czas temu (ok, myśleć o niej); po sprawdzeniu prognozy pogody na ten weekend (22 stopnie, dwadzieścia dwa!), już miałam palec na klawiszu ‘enter’ i prawie kupiłam dwa bilety do szczęścia, któremu na imię słońce!

guadeloupe

3. Guadeloupe, France
One of my friends lives in Guadeloupe and I’m planning to take advantage of her :) So jealous of her tan and air conditioning full on during out Skype chats, when I usually wrap myself in a jumper and passionately hug a mug with hot tea! Since it’s French territory, I can travel on my ID card (if it was valid). My passport expires in 9 years…I just need to work on that bikini body and I hope it won’t take me 9 years!

Jedna z moich koleżanek mieszka na Guadelupie i planuję to wykorzystać :) Zazdroszczę jej opalenizny i klimatyzacji pracującej na pełnych obrotach, kiedy podczas naszych sesji na Skype owijam się grubym swetrem i ściskam kubek z gorącą herbatą. Wystarczy dowód, aby udać się na Guadelupę (terytorium Francji). Mój paszport wygasa za 9 lat…mam nadzieję, że praca nad ciałem do bikini nie będzie trwała aż tyle lat!

Aerial view of  New York City and Empire State Building

4. New York City and…., USA
This year we’re also planning our annual US trip. NYC can never bore or disappoint you, however this year we will definitely explore another tiny nook of this enormous country!

W tym roku, jak co roku, planujemy wyprawę za ocean. Nowy Jork nigdy mi się nie znudzi, ale tego lata zdecydowanie zapuścimy się w inny kąt tego ogromnego kraju.

finland

5. Finland
Two things: Santa Claus and northern lights. Ok, add cute reindeer and snow. Ok, sledges and litres of hot tea drunk in front of a fire. Need I add more?

Dwie rzeczy: Święty Mikołaj i zorza polarna. Ok, dodaję renifery i śnieg. Ok, sanki i litry gorącej herbaty wypite przed kominkiem. Czy muszę dodać coś jeszcze?
What are your travelling plans for 2015?

Jakie są Wasze plany na podróże w 2015?

One afternoon: what to do in Gdansk?

gdansk poland (1)When we arrived in Gdansk after 5 hour journey on the train, all we wanted to do was to stretch our legs. With hazy sunshine and walk inspiring temperatures we were eager to discover Gdansk. We did not have time for museums or galleries so we decided to take a stroll on Gdansk’s central streets.

Kiedy przybyliśmy do Gdańska po pięciogodzinnej podróży pociągiem, chcieliśmy ‘wyprostować’ nogi. Słońce i temperatura zachęcały do spaceru i odkrywania Gdańska. Nie mieliśmy czasu na muzea i galerie, wyruszyliśmy więc na przechadzkę po centralnych ulicach Gdańska.

gdansk poland (19) gdansk poland (24) gdansk poland (23) gdansk poland (22)

1. Long Market (Długi Targ)
An extremely busy and popular street, both with inhabitants of Gdansk and tourists. Admire some beautiful architecture, pop into one of the cafes for a cup of hot coffee, take a picture in front of the Neptune’s Fountain (pivotal point for meetings your friends if your navigation skills are like mine- not good!); it’s been there since the 17th century and I’m sure it’s helped many lost wanderers in Gdansk!

Niezwykle ruchliwa i popularna ulica, zarówno wśród turystów jak i mieszkańców Gdańska. Podziwiaj piękną architekturę, wypij kawę w jednej z kawiarni i zrób sobie zdjęcie przed fontanną Neptuna (bardzo ważne miejsce jeśli chcesz się spotkać ze znajomymi i Twoje umiejętności nawigacyjne są jak moje- niezbyt dobre!); fontanna jest w tym miejscu od XVII wieku, więc na pewno pomogła wielu zagubionym turystom!

gdansk poland (2) gdansk poland (10) gdansk poland (9) gdansk poland (11)

2. Mariacka Street (Ulica Mariacka)
I think it’s one of my favourite places in Gdansk. A narrow, long, cobbled street with almost palpable atmosphere of calm and peacefulness- in February for sure. It felt a little bit deserted (not that I was complaining!), with some odd tourists and amber stalls dotted along side each house.

Myślę, że to jedno z moich ulubionych miejsc w Gdańsku. Długa, wąska, wyłożona kocimi łbami z wyczuwalną atmosferą spokoju i ciszy- w lutym. ‘Opuszczona’ (wcale nie narzekam!), z kilkoma turystami i sprzedawcami bursztynu.

gdansk poland (8) gdansk poland (5) gdansk poland (4)

3. Moltawa River (Rzeka Mołtawa)
A stroll at the bank of Moltawa River admiring the architecture of the Old Town- a must. And of course a medieval port crane overlooking the river is another picture opportunity.

Spacer wzdłuż rzeki Mołtawa, przepiękna architektura Starego Miasta- obowiązkowy punkt. I oczywiście średniowieczny portowy żuraw jest kolejną okazją do zdjęć.

metamorfoza gdansk

4. Food? Jedzenie?
Always! We went for a tasting menu of 9 absolutely delicious dishes: modern twist on a Polish cuisine! restauracjametamorfoza.pl

Zawsze! Wybraliśmy kolację z 9 pysznych dań- wspólczesna kuchnia polska z małym twistem! restauracjametamorfoza.pl

gdansk poland (15)

5. A souvenir? Pamiątka?
How about a tiny music box that plays some classical and the latest hits. We got 3 including the one that plays the theme tune from Star Wars. Yup!

Co powiecie na mała katarynkę, która wygrywa klasyczną muzykę i hity ostatnich lat? Kupiliśmy 3 i jedna z nich to Gwiezdne Wojny. Tak!

gdansk poland (14) gdansk poland (21)

 

Short stay in Gdansk: Holland House Residence

holland house residence gdansk review (9)
Our stay in Gdansk was very short (half a day) and sweet (cups of tea and coffee). We could not ask for more fabulous weather- when we arrived the thermometers were showing 10 degrees in the glorious sunshine! And although the temperature plummeted straight after the sunset, we could admire Dlugi Targ from an open window in Holland House Residence.

Nasz pobyt w Gdańsku był krótki (pół dnia) i słodki (wypite kubki kawy i herbaty). Nie mogliśmy wymarzyć sobie lepszej pogody- kiedy przyjechaliśmy do Gdańska termometry pokazywały 10 stopni w promieniach cudownego słońca! I chociaż temperatura spadła zaraz po zachodzie słońca, to mogliśmy podziwiać Długi Targ z otwartego okna hotelu Latający Holender.

holland house residence gdansk review (7) holland house residence gdansk review (1)

I love boutique hotels and since this time I was in charge of an executive decision of choosing a hotel in Gdansk, I went for a very, very central location and huge rooms- we stayed in Holland House Residence at Dlugi Targ. The room itself was quite impressive- 3 massive windows overlooking one of the busiest streets bustling with tourists and buskers, an enourmous bed, funky red sofa and two comfortable armchairs. The size of the room was definitely bigger than your average ‘unpack your suitcase- I cannot move’ space. The only drawback (if you’re a light sleeper) might be the noise of Saturday party goers and the person who was dragging the suitcase on cobbled pavements in the middle of the night! All in all, great place to stay if your navigation skills are not the best- you will always find it as it’s just next to the Neptune Fountain!

Uwielbiam butikowe hotele i skoro tym razem to ja byłam odpowiedzialna  za podjęcie tej ważnej decyzji o hotelu w Gdańsku, zdecydowałam się na centralną lokalizację i ogromne pokoje- zatrzymaliśmy się w Latającym Holendrze na Długim Targu. Pokój naprawdę robił wrażenie- 3 ogromne okna wyglądające na jedną z ruchliwszych ulic pełną turystów i muzyków, duże łóżko, sofa i wygodne fotele. Rozmiar pokoju był zdecydowanie większy niż ‘rozpakuj walizki- nie mogę się ruszyć’. Jedynym minusem (jeśli lekko śpicie) mogą być sobotni imprezowicze i osoba, która zdecydowała się na spacer z walizką po brukowanej ulicy w środku nocy! Ale i tak jest to świetne miejsce jeśli Wasze umiejętności nawigacyjne nie są najlepsze- zawsze znajdziecie ten hotel bo znajduje się zaraz obok Fontanny Neptuna!

holland house residence gdansk review (3) holland house residence gdansk review (4) holland house residence gdansk review (2) holland house residence gdansk review (5) holland house residence gdansk review (6)

Back home!

hometown elk poland (22)
Leaving sunny England was easy as I knew that the weather in Poland would be much sunnier! Was I right? Yes and no. We left on a very foggy morning and it looked like the weather was very persistent and followed us to Gdansk! Our flight was diverted to another city which added a few extra hours to our journey. We were travelling for 16 hours and we could feel it! Needless to say that when we woke up on a Monday morning, it was with a huge relief and smiles on our faces that we greeted a very frosty yet sunny day!

Wyjazd ze słonecznej Anglii był dość łatwy, bo wiedziałam, że pogoda w Polsce będzie pełna słońca! Czy miałam rację? I tak i nie. Opuściliśmy Anglię w bardzo mglisty poranek i pogoda musiała za nami podążać krok w krok do samego Gdańska! Nasz lot został przekierowany do innego miasta co dodało kilka dodatkowych godzin do naszej ‘wycieczki’. Po podróży trwającej 16 godzin, byliśmy hmmm trochę zmęczeni! Nie muszę chyba wspominać, że kiedy obudziliśmy się w poniedziałkowy poranek mieliśmy uśmiechy od ucha do ucha- mroźny, ale słoneczny dzień! 

hometown elk poland (14) hometown elk poland (15)

The temperature was well below zero, the frozen lake was glistening in the glorious sun, we headed for a hot cup of coffee and a slice of apple pie. What a better way to spend a February afternoon?

Temperatura poniżej zera, zamarznięte jezioro błyszczące w słońcu, udaliśmy się więc na kubek gorącej kawy i kawałek szarlotki. Czy jest lepszy sposób na spędzenie popołudnia w lutym?

hometown elk poland (21) hometown elk poland (17) hometown elk poland (5)

I know that people visiting Poland not very often head north- east. It’s quite understandable that they want to experience the beauty and rich history of Cracow or Warsaw. I think though that it’s always good to get off the beaten track and venture into some parts of the country that have not been discovered (spoilt?) by tourists. And if you are looking for amazing views and some peace then Elk and the area around is a perfect get away for you.

Zdaję sobie sprawę z tego, że odwiedzając Polskę, niewielu z Was kieruję się na północny wschód. Jest całkiem do przyjęcia i zrozumienia, że większość z Was chce doświadczyć i odkryć piękno i bogatą historię Krakowa czy Warszawy. Czasem dobrze jednak jest zejść z tego szklaku i udać się w rejony kraju, które nie zostały jeszcze odkryte (zepsute?) przez turystów. Jeśli szukacie wspaniałych widoków i trochę spokoju, to Elk i okolice będą dla Was wspaniałym miejscem.

hometown elk poland (19) hometown elk poland (1)

In the meantime, I’m going to leave you in peace so you can take a good look at some of the photographs. Grab a cup of coffee and relax, no need to worry about frostbite- it was  minus 10 degrees, thanks to the sun you can imagine it was red hot.

Zostawiam Was sam na sam ze zdjęciami. Kubek kawy i możecie zrelaksować się i nie martwić się o mróz-  minus 10 stopni, ale dzięki słońcu możecie wyobrazić sobie, że było naprawdę gorąco!

hometown elk poland (4) hometown elk poland (11) hometown elk poland (10) hometown elk poland (9)

hometown elk poland (12)

Creamy broccoli gnocchi

broccoli gnocchi (1)
White potatoes, apparently, do not count towards your ‘5 a day’. Such a relief that a poor potato cannot hear any of what! So it’s good enough to boil it, mash it, bake it, serve it with your Christmas dinner, yet it means nothing when it comes to its nutritional value as a vegetable. Let’s rebel and make homemade gnocchi!

Białe ziemniaki, najwyraźniej, nie liczą się do Waszych ‘5 na dzień’. Co za ulga, że biedny kartofel nie słyszy tych bzdur! Ziemniak jest dobry, aby go ugotować, upiec, podać z bożonarodzeniowym obiadem, ale nie znaczy nic jeśli chodzi o wartość odżywczą- biedny kartofel! Zbuntujmy się i przyrządźmy domowe gnocchi!

broccoli gnocchi (2)

Ingredients:
*3-4 rashes of bacon
*1 leek
*400g potatoes
*200g broccoli
*1 egg
*200g flour
*85g creme fraiche or natural yoghurt
*1 tbsp mustard
*3 tbsp orange juice
*2 tbsp sunflower seeds
*salt, pepper
*1 tbsp olive oil
To make gnocchi, boil the potatoes and then mash them. Add yolk and flour till the dough is not sticky. Roll the dough into long strips and then cut into small squares; make patterns on them using a fork. Boil a pan of water and cook gnocchi together with small pieces of broccoli for about 3-4 minutes. Drain gnocchi and broccoli. In a frying pan, heat some oil and add pieces of bacon and leeks. Stir-fry for about 6 minutes. Add gnocci and broccoli to bacon and leeks. In a bowl, mix creme fraiche or yoghurt, mustard, orange juice, salt and pepper. Stir it into the gnocchi and cook for about 3 minutes. Sprikle with sunflower seeds and enjoy!

broccoli gnocchi (3) broccoli gnocchi (4) broccoli gnocchi (5)

Składniki:
*3-4 kawałki bekonu
*1 por
*400g ziemniaków
*200g brokuł
*1 jako
*200g mąki
*85g śmietany lub naturalnego jogurtu
*1 łyżka musztardy
*3 łyżki soku z pomarańczy
*2 łyżki pestek słonecznika
*sól, pieprz
*1 łyżka oliwy z oliwek
Aby przyrządzić gnocchi, ugotuj ziemniaki i rozgnieć je widelcem. Dodaj żółtko i mąkę, tak aby ciasto się nie kleiło. Uformuj długie wałki i pokrój na małe kwadraty; widelcem utwórz wzór. Zagotuj garnek wody, dodaj gnocchi i małe kawałki brokułów i gotuj przez około 3-4 minuty. Odcedź gnocchi i brokuły. Na patelni rozgrzej oliwę, dodaj kawałki bekonu i pokrojony por. Smaż przez około 6 minut. Dodaj gnocchi i brokuły do bekonu. W misce wymieszaj śmietanę lub jogurt, musztardę, sok z pomarańczy, sól i pieprz. Dodaj sos do gnocchi i gotuj przez około 3 minuty. Dodaj pestki słonecznika…smacznego!

broccoli gnocchi (6) broccoli gnocchi (7) broccoli gnocchi (8)

Fragrant fish with pomegranate seeds

fragrant fish with pomegranate (3)Is it me just me? Or the time is really flying super quick? Not so long ago I was decorating the Christmas tree, getting ready for the first day of 2015, enjoying every single extra minute of daylight that January kindly gave us and now? We’re half way through February and you know what it means! St. Valentine’s Day! Are you preparing anything for your other halves? Well, there’s an idea. Crush some garlic, split a pomegranate in two juicy halves and throw some colour into your fish dish!

Czy to tylko ja? Czy ten czas naprawdę ‘leci’ szybko? Nie tak dawno dekorowałam choinkę, przygotowywałam się na pierwszy dzień nowego roku, cieszyłam się każdą dodatkową minutą dnia, którą styczeń wspaniałomyślnie nam ofiarował, a teraz? Jest już prawie połowa lutego i wszyscy wiemy co to znaczy! Dzień świętego Walentego! Czy przygotowujecie coś specjalnego dla swoich połówek? Oto pomysł. Rozgnieć czosnek, przekrój owoc granatu na pół i dorzuć trochę koloru do rybnego dania!

fragrant fish with pomegranate (5) fragrant fish with pomegranate (6)

Ingredients:
*any whole fish (I chose trout)
*pomegranate
*2-3 cloves of garlic
*a few sprigs of rosemary
*lemon
*4- 5 spoons of olive oil
*parsley
*salt, pepper (to taste)
St. Valentine’s Day, love and buying presents for your loved ones might not be easy. This recipe is! Simply combine olive oil, crushed garlic, rosemary, parley, lemon juice, salt and pepper is a bowl and pour it over the fish. Pop it into a pre- heated oven (180 degrees) for about 20 minutes.Once the fish is thoroughly  cooked, sprinkle the pomegranate seeds over the dish and serve with boiled potatoes. Now you’ve both eaten garlic which means you can share a kiss. Or two.

fragrant fish with pomegranate (8) fragrant fish with pomegranate (9) fragrant fish with pomegranate (4)

Składniki:
*cała ryba (ja wybrałam pstrąga)
*owoc granatu
*2-3 ząbki czosnku
*kilka gałązek rozmarynu
*cytryna
*4-5 łyżek oliwy z oliwek
*natka pietruszki
*sól, pieprz (do smaku)
Dzień świętego Walentego, miłość, wybieranie prezentów dla ukochanych nie jest najłatwiejsze. Ten przepis jest! W misce wymieszaj oliwę z oliwek, rozmiażdżony czosnek, sok z cytryny, natkę pietruszki, rozmaryn. Przełóż rybę do żaroodpornego naczynia i polej ją sosem. Piecz w rozgrzanym piekarniku (180 stopni) przez około 20 minut. Gdy ryba będzie gotowa, dodaj miąższ granatu i trochę koloru do tego dania. Oboje zjedliście czosnek. Możecie więc pocałować się raz. Lub dwa razy.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...