Birthday in the Lake District

bowness on windermere (10)

You wake up. It’s your birthday. You’re not 21 anymore. In fact being 21 seems like ages ago. What do you do? Get down, depressed and worried that since your birthday is so close to Christmas you will get 2-in-1 presents? No! You jump out of bed, pull a curtain back and shriek with excitement because the ground is covered with snow and there are more snowflakes twirling down from grey clouds! What a better picturesque scene to get older to!


Budzisz się. Są Twoje urodziny. Nie ma już 21 lat. Trzymając się faktów, 21 wydaję sie wieki temu. Co robisz? Załamujesz się, popadasz w depresję? Obawiasz się, że skoro Twoje urodziny są tak blisko świąt, dostaniesz presenty 2 w 1? Nie! Wyskakujesz z łóżka, wyglądasz przez okno i ‘krzyczysz’ z zachwytu, bo świat pokryty jest śniegiem a biały puch wciąż spada z nieba! Nie ma lepszej scenerii, do której chiałabym się zestarzeć! (more…)

The Cranleigh: perfect hide away

the cranleigh hotel (7)

If you could just leave work on a Friday afternoon, pop in a car and drive away with a squeak of tyres to a perfect weekend…Well, we just did. (Ok, the squeak of tyres was added for effect).


Skończyć pracę w piątkowe popołudnie, wskoczyć do samochodu i odjechać z piskiem opon w stronę idealnego weekendu. Właśnie to zrobiliśmy! (Pisk opon został dodany dla efektu). (more…)

Let’s bake: chocolate cake

chocolate pie (13)

Yup. That’s true. Totally predictable and expected. A chocolate cake and a continuation of a chocolate saga. Chocolate makes it easy for itself- it’s difficult to resist it!


Tak. To prawda. Kompletnie przewidywalne i oczywiste. Czekoladowe ciasto i kontynuacja czekoladowej sagi. Czekoladzie się nie odmawia! (more…)

Coffee popsicles

coffee popsicles (9)My relationship with coffee is complicated. One day I will crave for a cup of hot and sweet mocha, cappuccino or latte. At times, I might go on for a couple of weeks without caffeine. Green tea on the other hand is always in my cupboard and in my mug- cannot live without it! I think this week is the time when I need a little energy boost…but hold on…a cup of coffee is so yesterday. Coffee popsicles! That’s the way forward!


Mój związek z kawą jest skomplikowany. Jednego dnia mam ochotę na kubek z gorącą i słodką mocha, cappuccino lub latte. Czasami, mogę obejść się bez kofeiny przez kilka tygodni. Zielona herbata z drugiej strony jest zawsze w mojej kuchni i w moim kubku- bez niej nie mogę funkcjonować! Chyba ten tydzień jest czasem, kiedy potrzebuje małej pomocy…ale…kubek kawy nie jest na topie. Lody kawowe! To jest przyszłość!  (more…)

Reinventing the chocolate

DSC_0762Imagine saying that you’ve invented chocolate. I guess it would be equally spectacular as saying that you’ve invented a wheel. All that is left now to us is reinventing! And that’s exactly what I did the other night!


Wyobraź sobie, że jesteś wynalazcą czekolady. To prawie tak spektakularne jak skonstruowanie koła. Ja na razie pozostaje nam ‘odtwarzanie’ tego co zostało wymyślone. I właśnie to zrobiłam.

(more…)

Pumpkin whoopie pies

pumpkin whoopie pies (9)

Pumpkin obsession continues. After pumpkin spice coffee and pumpkin soup it’s time for something sweet. Congratulations- you’ve found your next dessert!


Obsesja na punkcie dyni trwa. Po dyniowej zupie i sosie smakowym do kawy, nadszedł czas na coś słodkiego. Gratulacje- właśnie znaleźliście pomysł na kolejny deser! (more…)

Home and hometown

Poland (1)

Coming home…no matter what’s changing around you, your hometown always seems to be the same.


Powrót do domu…Nie jest istotne co zmienia się wokół mnie, moje rodzinne miasto zawsze wydaję się takie same. (more…)

Pumpkin spice coffee

pumpkin spice (8)

Pumpkin spice  coffee- great at Starbucks, delicious at home! A simple and fool proof recipe. Starbucks has already introduced their Christmas coffee…well…let’s focus on now and then.


Dyniowa kawa- świetna w Starbucks, pyszna w domu! Prosty i pyszny przepis. Starbucks już wprowadził kawę świąteczną…ale nie wybiegajmy w przyszłość…skupmy się na tym co mamy teraz.

(more…)