Photo diary: Gdansk, Poland

The first days of warm spring days in Gdansk…magical!

Gdansk Poland (8) Gdansk Poland (9)

Last month I went to Poland to see my little niece born at the beginning of March. Sweetness! On my way back I had an afternoon to spare and since the winter blossomed into spring in just a week, strolling round Gdansk’s streets and seaside was absolutely lovely! Enjoy the pictures!


W zeszłym miesiącu poleciałam do Polski, aby zobaczyć moją siostrzenicę, która urodziła się na początku marca. W drodze powrotnej miałam wolne popołudnie, a skoro zima zamieniła się w wiosnę w ciągu tygodnia, spacer ulicami Gdańska i nad brzegiem morza był naprawdę piękny! Zapraszam na zdjęcia! (more…)

Orange cake

There is a bloody good reason to bake this gorgeous cake!

orange cake (6)

orange cake (3)

Actually, I can find more than one reason to enjoy this cake: it’s super simple, it’s delicious and it looks quite impressive with these vibrant shades of Italian bloody oranges.


Właściwie mogę znaleźć więcej powodów, aby upiec to ciasto: jest naprawdę łatwe, jest pyszne i wygląda pięknie w różnych barwach i odcieniach włoskich krwistych pomarańczy. (more…)

Bright Bordeaux

My second day in Bordeaux was full of sunshine, coffee and oysters!

Bordeaux2 (14) Bordeaux2 (12)

When a day greets your with blue skies and freshness in the air, you know (even I know that!) that you need to get your act together, get out of bed and get ready for a little adventure and a stroll in the sunshine! Our first stop was Jardin Botanique. Although the place was just waking up to some warmer February rays of sunshine, you could imagine what a great place it is in spring, when it is covered in blooming flowers and people enjoying a good book in the fresh air. And if you’re in a need of anything to read, what a great ‘invention’ – a little library in the park!


Kiedy dzień wita cię niebieskim niebem i świeżością w powietrzu, to wiesz (nawet ja to wiem), że musisz wyskoczyć z łóżka i udać się na małą przygodę i spacer w słońcu! Naszym pierwszym przystankiem był  Jardin Botanique. Chociaż miejsce to dopiero zaczęło budzić się w ciepłym, lutowym słońcu, to mogłam sobie wyobrazić, jak pięknie musi wyglądać to miejsce wiosną, kiedy drzewa pokryte są kwiatami a ludzie mogą nacieszyć się dobrą książka na świeżym powietrzu. A jeśli jesteś w potrzebie dobrej książki, to na pomoc przyjdzie ci mały ‘wynalazek’- biblioteczka w parku! (more…)

Lost in Bordeaux

Would you miss an opportunity of hopping on a plane (or two!) and visiting Bordeaux? Exactly!

bordeaux france (17) bordeaux france (16)

Even though the start of the journey was early (very early indeed), I managed to get out of bed, grabbed the bags and head to the airport. The colour coordination was just a coincidence but it is nice when things work out just like that! Admiring the world waking up to a new day, I ‘brushed’ up on my French whilst flipping through a 15 minute French a day book and thinking that pointing to a things on the menu was always an option!


Chociaż podróż zaczęła się wcześnie (bardzo wcześnie), zdołałam wstać z łóżka, złapałam walizkę i udałam się na lotnisko. Koordynacja kolorów to czysty przypadek, ale miło wiedzieć, że niektóre rzeczy dzieją się same! Podziwiając budzący się świat, ‘podszkoliłam’ swój francuski przeglądając rozmówki francuskie i stwierdziłam, że wskazywanie palcem na dania w menu jest bardzo realną opcją! (more…)

Baked apples with nuts and chocolate

apples baked with spices and chocolate (4) apples baked with spices and chocolate (1)With the snow falling down silently and covering the little corner of our world, eating baked apples seems to be oddly satisfying. Not to mention they are filled with dark chocolate and chopped nuts and soaked in spiced orange and ginger bath.


Kiedy śnieg pada w ciszy i kiedy biały puch pokrywa nasz skrawek świata, pieczone jabłka są odpowiedzią na wszystko. Nie wspominając o tym, że każde z nich wypełnione jest czekoladą i orzechami i zamoczone w pomarańczowej kąpieli z przyprawami. (more…)

Pear and toffee crumble

pear and toffee crumble (4) pear and toffee crumble (5)Hot, steaming dessert with toffee and pears all topped with a crunchy layer of crumble and frozen Greek yoghurt. Or ice cream. A perfect way to finish your January meal when an afternoon closes in and the fire is crackling away!


Gorący, parujący deser z toffi i gruszkami, z chrupiącą warstwą posypki i mrożonym jogurtem. Lub lodami. Perfekcyjne zakończenie styczniowego obiadu, kiedy zapada ciemne popołudnie a ogień szczęśliwie tańczy w kominku! (more…)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...