Amsterdam: Day 2

amsterdam15

Helmet? Elbow protectors? Knee protectors? Special footwear? Forget about these. Just get on your bike!


Kask? Ochraniacze na łokcie?  Ochraniacze na kolana? Sportowe buty? Zapomnij! Po prostu wsiądź na rower!

amsterdam14

I’m just going to do it. Get on the bike that is!


Właśnie się do tego przymierzam.  Zaraz wsiądę na rower!

amsterdam13

Just joking. Every single Dutch is much safer if I am not on a bike!


Żartuję. Holendrzy są dużo bardziej bezpieczni, jeśli nie jeżdżę na rowerze!

amsterdam6

Our last day in Amsterdam was as hot as previous ones so we took full advantage of the weather and enjoyed strolling down the canals, over the bridges and down tranquil, mysterious streets. We wanted to make a stop at Anne Frank’s museum, but the queue was awfully long and I mean it! Mental note: book the tickets in advance next time. 


Ostatni dzień w Amsterdamie był tak samo gorący jak poprzednie, więc zachęceni pogodą przemierzaliśmy kanały, mosty, spokojnie i tajemnicze uliczki. Chcieliśmy zwiedzić muzeum Anne Frank, ale kolejka była niebotycznie długa- naprawdę długa! Zapamiętać- kup bilety wcześniej.

amsterdam3

We made a short stop for a cup of coffee and a green tea and of course a little bite to eat.


Zatrzymaliśmy się na kubek herbaty i kawy, a także coś do przegryzienia. 

amsterdam12

A short stop to stretch our legs…


Mały przystanek, aby rozprostować nogi…

amsterdam11

Catch a few rays of sunhine…


Złapać kilka promieni słońca… 

amsterdam10

Yes, I am on the wrong side of that barrier….but I am a professional!


Tak, jestem po złej stronie barierki…ale jestem profesjonalistką! 

amsterdam8

The best thing about Amsterdam and bikes is how casual they are with them, or how practical. Girls with full make-up on, skirts, dresses, just hop on a bike and ride in sweltering heat. And they still look great! Maybe it’s the bike that does it! There’s no 2-hour preparation: helmet, shoes, shorts, socks. There are flowers in a basket and I guess real enjoyment of using this form of transport. You can ride your bike, chat to a friend pedaling next to you, wind in your hair…and hey! What a great way to work on your legs girls!


Najlepszą rzeczą jeśli chodzi o Amsterdam i rowery, jest podejście do tego rodzaju transportu- praktyczne. Dziewczyny z pełnym makijażem, w spódnicach, sukienkach, po prostu wskakują na rower i jadą w gorącym słońcu. I nadal wyglądają super! Może to zasługa roweru? Bez żadnych dwugodzinnych przygotowań- kask, buty, spodenki, skarpety. Kwiaty w koszyku i prawdziwa przyjemność. Możesz jechać na rowerze, rozmawiać ze znajomym, który pedałuje obok Ciebie, wiatr we włosach…i najważniejsze! Świetny sposób na świetne nogi dziewczyny!

amsterdam7

I definitely will go back to Amsterdam- it’s not easy not to fall in love with the city!


Na pewno wrócę do Amsterdamu- trudno nie zakochać się w tym mieście!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...